Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav 1 med spismursrest, röjda odlingsytor samt ett10-tal odlingsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Plan betesmark omgärdad av skogsmark.