Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Barndom och ungdom i Fiskars

Jag är född och uppvuxen i Fiskars bruk. Jag sommarjobbade som springflicka på Fiskars jordbrukskontor, som var beläget i övre bruket.

Det var på 1960-talet och man fick cykla runt bruket med viktiga papper från ett ställe till ett annat. Det kunde vara fyra till fem kilometer att cykla åt gången. Det fanns inga mobiltelefoner då.

Jag kommer också ihåg sociala kontrollen i bruket. Gjorde man n...