Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

The bell of Fiskars ironworks proprietor Emil Lindsay von Julin

The object is a bell that was used for calling the staff. It belonged to ironworks proprietor Emil Lindsay von Julin who lived 1835-1898, and who was director of the Fiskars ironworks 1866-1885.

While heading the ironworks, Emil Lindsay von Julin with wife Hildur von Julin (born Kistner) and their nine children resided in the Stone House, the corps the logis.

The mother of Emil Lindsay von Julin Emilia Lindsay von Julin (born Emily Lindsay) was originally from England. The bell has always been in the possession of the family.

It carries the inscription “FISKARS ENGLISH FACTORY” (translated from Swedish).

*

Brukspatron Emil Lindsay von Julins klocka

Föremålet är en ringklocka, som användes för att kalla på personalen. Den har tillhört brukspatron Emil Lindsay von Julin, som levde åren 1835–1898 och fungerade i Fiskars bruks ledning åren 1866–1885. Under sin tid som direktör bodde Emil Lindsay von Julin med fru Hildur von Julin (f. Kistner) och nio barn i Fiskars karaktärsbyggnad Stenhuset.

Emil Lindsay von Julins mamma Emilia Lindsay von Julin (f. Emily Lindsay) var hemma från England. Klockan har alltid funnits hemma hos familjen.

Klockan har texten: ”FISKARS ENGELSKA FABRIK”

CC BY-SA (avautuu uuteen ikkunaan)

Tarjoaa Europeana Foundation

Tarkemmat tiedot