Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Drohowyże

litografia tonowana


pod kompozycją: DROHOWYŹE | (Galicya) | Hrabia Stanisław Skarbek dorobiwszy się bardzo znacznego majątku, zapisał swój fundusz na | utworzenie Polskiego Teatru we Lwowie i zakład na wychowanie 400 sierot chłopców i tyleż | dziewcząt oraz na utrzymanie 50 Starców. Dzieci przez 7 lat pobierają nauki i uczą się rzemiósł. | Wymurował na ten zakład Dobroczynny obszar Gmach w Drohowyżu. Zakład ten na utrzy- | manie pobiera rocznie 86,000 Złotych Reńskich. | Le C-te Stanislas Skarbek ayant acqui une grande fortune en a fait don bâtir un théâtre | polonais à Léopol et former un asyle à 400 orphelins garçons et 400 filles et pour l'entretien | de 50 viellards. Pendant 7 ans ces enfants ont une éducation et apprennent les metiers. Le C-te | Skarbek a elevé à ce but un grand edifice à Drohowyże et a legué pour l'entretien de son | oeuvre 86000 florins de Rhin de rente.


Orda Napoleon, Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedstawiający miejsca historyczne z czasów wojen [...], oraz przedhistoryczne [...] również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju, seria szósta, Warszawa 1880 ; plansza 192.


Orda Napoleon, Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi i ziem krakowskich, seria szósta, Warszawa 1880 ; plansza 192 z 260.


KOLEKCJA GRAFIKI POLSKIEJ