Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Ordo na tië, statut en permissië der keyzerlicker M. van den gauden en zelueren penninghen cours ende gang hebbende ouer alle zine landen va herwaarts ouer, ghepubliceert int iaar M. D. achtenueęrtigh. Den xvij Iulij

Ordonnantië, statut ende permissië der keyzerlicker M. van den gauden ende zelveren penninghen cours ende gang hebbende over alle zine landen van herwaarts over, ghepubliceert int jaar M. D. achtenveertigh. Den 17 julij

Het privilege is van 18 maart 1550