Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg