Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Een christelijck tractaet inhoudende trecht geloove ende bekentenisse van de vereeniginghe der twee ongelijke naturen, te weten de godtlijke ende menschelijke, in den eenen eenighen persoon Jesu Christo, van zijn Hemelvaert ende sitten ter rechter hant des eeuwigen Vaders..