Elementu hau Europeanaren webgune berrian ikusten ari zara. Ikusi elementu hau jatorrizko Europeanan.

Ama Birjiñaren agertziak eta gañerako Lurdes-ko gertaera goguangarriyak / Franzisko Goñik euskaraz eskribitua.

Dialecto : texto en euskera navarro, variedad Oiartzun