Solidaarsusavaldus Ukraina toetuseks

Lõikuspäev Ukrainas

Europeana seisab solidaarselt koos Ukraina rahvaga.

Meie sõprade ja kolleegide töö Ukraina kultuuripärandi sektoris ei ole kunagi tundunud asjakohasem kui praegu, millest annavad tunnistust kõik toetussõnumid selle sektori esindajatelt üle maailma. Kultuuripärand on määrava tähtsusega selleks, et teada ja mõista, kes me oleme, kust me tuleme ja mida võime saavutada. See soodustab sallivust ja on vajalik inimeste võimestamiseks ning õiglasemate ühiskondade loomiseks. Praegusel kriitilisel ajal kui pärand on ohus, on meie ühiste väärtuste ja eesmärkide edendamine olulisem kui kunagi varem.

Oleme mõtetes koos Europeana võrgustiku ukraina liikmetega ja kõigi nendega, kellel on Ukrainas sugulasi ja sõpru. Jääme kogu inimkonna nimel lootma rahu kiirele taastumisele.

Europeana Foundation

Europeana Network Association

Europeana Aggregators Forum

Learn more about our Working Group to support the digital cultural heritage of Ukraine.

Ukraina kogud ja lood

a red and white towel, folded in half
Ukrainian ceremonial towels

White linen towels embroidered with red thread were of special importance to the Ukrainians

/item/2048023/Athena_Plus_ProvidedCHO_Scientific_and_Technical_Library_of_the_National_Aviation_University______________________________________________________________________103
National Aviation University

Scientific and Technical Library of the National Aviation University

/item/2048095/Athena_Plus_ProvidedCHO_________________________________KYD1625
Organisatsioon
Krovets-Ethnographic Collection
item/2023877/uploads_objects_21_pdf_professor_kvl_pdf
Organisatsioon
Kyiv Polytechnic Institute

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Scientific and Technical Library after G.Denisenko

/item/2048098/Athena_Plus_ProvidedCHO________________________________PH_KPI_1902_2_025_0
Organisatsioon
State Polytechnic Museum
/item/2023862/handle_1237075002_14
Organisatsioon
V.N. Karazin Kharkiv University

Central Scientific Library of V.N. Karazin Kharkiv National University

/item/2023839/eng_showbook_showbook_php3_0166357
Maksymovych Scientific Library

The Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University

Ukrainian migration stories

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_67ff5710_9a4c_0136_7c80_6eee0af7f672
Pruha Stefanie and Wolodymyr

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_456cc4a0_9a45_0136_2c95_6eee0af519c6
Geelongskis

From Ukraine to Australia via Yugoslavia and Trieste

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_bbc7edb0_9a42_0136_2b53_6eee0af655b0
Painting the pysanky

A migration story by Vira and Peter Mykytenko

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_f3c425e0_3bbc_0136_c207_269258e1acfc
Two Twigs

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

Explore more Ukrainian migration stories