scener, övriga

Anti apartheid aktion i statsparken.