Sunlit Nights Land Cruises tåg. Dollartåg är ett kryssningståg som under 1950-och 1960-talet befordrade främst utländska turister från Stockholm till norra Sverige. Tåget uppkom som ett försök att minska efterkrigstidens valutabrist och man riktade sig i första hand till köpstarka amerikanska turister. Sovkupé i kryssningståget.

Sunlit Nights Land Cruises tåg. Dollartåg är ett kryssningståg som under 1950-och 1960-talet befordrade främst utländska turister från Stockholm till norra Sverige. Tåget uppkom som ett försök att minska efterkrigstidens valutabrist och man riktade sig i första hand till köpstarka amerikanska turister. Sovkupé i kryssningståget.