Τοπίο στο χωριό Γαλάρο, Ζάκυνθος.

View from the village of Galaro - Zante.