Näitused

Sahharovi auhind, Euroopa Parlament ja inimõigused maailmas

Euroopa Parlament on veendunud, et inimõiguste järgimine ei ole vabatahtlik, vaid need kehtivad ka rõhuva riigikorraga riikides. Seetõttu on Euroopa Parlament aastaid inimõiguste ja demokraatia eest jõuliselt võidelnud ning ka parlamendiliikmed võtavad inimõiguste kaitseks kõikjal julgelt sõna. Oma seisukohtade kinnituseks annab parlament alates 1988. aastast igal aastal välja ka Andrei Sahharovi nimelist mõttevabaduse auhinda. Sellega tunnustatakse ja jätkatakse Sahharovi erakordset tööd ning auhinna annab laureaadile Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu ees võimaluse korral üle Euroopa Parlamendi president isiklikult.

Sahharovi auhind on Euroopa Liidu kõige kõrgem inimõiguste kaitsjatele mõeldud tunnustus ja see ei ole ainult sümboolne. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune toetus ja lisaks võimaldab sellega kaasnev meediatähelepanu Euroopa Parlamendil avalikult hukka mõista riigid, kes inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid rikuvad. Paljudel juhtudel aitab Sahharovi auhind kaitsta selle saajat võimalike repressioonide eest tema kodumaal. Nii auhind kui ka Sahharovi auhinna ühing on loodud selleks, et laureaate nende töös toetada ja võimestada. Tegemist on aastate jooksul välja kujunenud parlamentaarse diplomaatia vahendiga, mille abil astub parlament vastu diktatuuridele ja toetab kogu maailmas inimõigusi.