Näitused

30 aastat tagasi

Euroopa Parlament, Berliini müüri langemine ja Saksamaa taasühinemine

Ööl vastu 10. novembrit 1989 avati täiesti ootamatult Berliini müüri piiriületuspunktid. Sellega sai läbi ka Saksa Demokraatliku Vabariigi kommunistliku valitsuse aeg. Külm sõda oli jõudnud lõpule ja Euroopa ajaloos pöörati uus lehekülg. Kuu aega hiljem avati ametlikult Brandenburgi värav ja taastati vaba liikumine kahe Saksamaa vahel. 3. oktoobril 1990. aastal sai kahest Saksamaast üks riik. Sellega pöörati Euroopa ühinemise tulevik aga pea peale. Euroopa Parlament suutis sellises keerulises olukorras, kus muutused toimusid väga kiiresti, siiski edukalt ja aktiivselt oma ülesandeid täita. Parlamendist sai mitmeks kuuks koht, kus Euroopa riigijuhid kogunesid selleks, et teha ettevalmistusi Saksamaa taasühinemiseks. Euroopa Parlamendi liikmetele valmistasid muret selle ajaloolise sündmuse võimalikud poliitilised, majanduslikud ja institutsioonilised tagajärjed Euroopa Ühendusele, mistõttu nad olid Saksamaa taasühinemise poolt. Paljud neist väljendasid korduvalt aktiivselt poolehoidu demokratiseerimisele ning inimõiguste austamisele Kesk- ja Ida-Euroopas.