Flygledningen på Midlanda var 1959 stationerad i "Villa Tybo", ett hus som tidigare tillhört ett hemman på Skeppsholmen.

Flygledningen på Midlanda var 1959 stationerad i "Villa Tybo", ett hus som tidigare tillhört ett hemman på Skeppsholmen.