Furir

Furir

Fr.v. furir Elis Persson och furir Hugo Hansson, två skäggiga besättningsmän på ett av hjä…
Furir Jakobsson.
Furir A Jansson
Furir B. Lindé.