Suneson, furir, A 6 och furir Enebo ?, under en cykelutflykt.

Suneson, furir, A 6 och furir Enebo ?, under en cykelutflykt.

Fr.v. furir Elis Persson och furir Hugo Hansson, två skäggiga besättningsmän på ett av hjä…
Furir A Jansson
Furir N Andersson
Furir A Berg