Getter och kor, Östra Grunuberg, Orsa, sommaren 2018.

Getter och kor, Östra Grunuberg, Orsa, sommaren 2018.