Les obres del valeros caballer y elegantíssim poeta Ausias March : ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues

Port. a dos tintas