Arrasate'ko (Mondragon'eko) euskal-egunetan Eguskitza euskaltzañak egindako itzaldia : 1927'garreneko garalla'ren 4'an.

Dialecto . texto en euskera central -- guipuzcoano