De hoogste klas van de St. Catharina ULO aan de Westmolenstraat. Links en rechts twee zusters in habijt, in het midden het hoofd der school. Op het schoolbord staat de
tekst: "Onze toekomstige candidaten.".