Leerlinge van het Sint Liduinalyceum Margareth Wilstra werkt op het schoolbord tijdens de les nederlands van mej. I.van der Liet in maart 1966.