Een groep in de speelzaal in Groot Dennenlust. Hoewel de kinderen zomerkleding dragen, is op het schoolbord de stoomboot met Sinterklaas en zwarte piet getekend. Groot
Dennenlust in Voorthuizen was van 1907 tot 1971 het gezamenlijke koloniegebouw van Delft en Schiedam.