Mgr. J. van Susante, plebaan van de Sint Jan, bewondert een verhaaltje en een tekening op een schoolbord tijdens de officiële inwijding van de O.L. Vrouweschool voor meisjes. Naast hem kapelaan P. van Mulukom. Later werd de naam gewijzigd in Aloysius Keysershoff, school voor jongens en meisjes.