Backstuga vid Furuberget i Vörå.

Backstuga vid Furuberget i Vörå. På bilden syns också fähuset som hörde till stugan.