[Jāņa Cimzes vēstuļu noraksti]

Nu, ar Dievu, Vidzemīte
Teici, teici valodiņa
Rīga dimd : latviešu tautas dziesma
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu : tautas dziesma