Rīgas pilsētas Mākslas muzejs

Riga. Das Museum

Rīgas pilsētas Mākslas muzeja (atklāts 1905. gada IX) ēka celta 1903.−1905. gadā pēc arhitekta J. V.
K. Neimaņa projekta; viņš arī pirmais šī muzeja direktors. 1905.−1940. gadā namā izvietojās Rīgas pilsētas Mākslas muzejs (dibināts 1869. gadā, sākotnējais nosaukums Pilsētas gleznu galerija), padomju okupācijas laikā no 1940. gada LPSR Padomju mākslas muzejs, no 1945. gada LPSR Valsts latviešu un…