Tilts pār Lielupi pie Jelgavas

Мост через Аа у Митавы

Brücke über die Aa bei Mitau

Pont au-dessus de la rivière Aa à Jelgava