Somijas Valsts prezidents L. Relanders Rīgā 1926. gadā