Tiskādu pareizticīgo baznīca

1878.gadā senā vecticībnieku ciemā Tiskādos uzcēla pareizticīgo baznīcu. Tiskādu Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīcu uzcēla ar tēva Melitona palīdzību. Senas ikonas, ikonostasu, religiska satura grāmatas baznīcai dāvāja Maskavas pareizticīgo baznīca. Vietējie vecticībnieki dažādos veidos tika aicināti pāriet pareizticībā. 1982.gadā baznīcu slēdza un 21.gadsimta sākumā tā bija tuvu sabrukšanai…

Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams
Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams
Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams.Vārti
Notras vecticībnieku lūgšanu nams