Het eigendoms-recht der stad Haarlem, op de zoogenaamde geestelijke goederen, voor ruim twee eeuwen aan haar afgestaan [...] verdedigd in eene adstructive missive van de municipaliteit [...] aan [...] het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafschen volks