Het huwlyk van den capucyn, blyspel.

Het schouwtooneel voor jongelieden.
Zak-bibliotheek van vernuft en smaak
Uitgeleezene verhaalen. Ter verbeetering. Van het verstand en het hart.
Blançy.