Logaško okrajno glavarstvo; zemljepisni in zgodovinski opis

Cerknica; Jugoslavija; topografske karte razmera 1:50.000
Vrhnika; Jugoslavija; topografske karte razmera 1:50.000
Cerknica; Jugoslavija; topografske karte razmera 1:50.000
Vrhnika; Jugoslavija; topografske karte razmera 1:50.000