You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Het Huldtooneel der Heeren van Kennemerlant bij Nootdorp onder Heemskerk

Notitie Bodel Nijenhuis: "Van 't Huld toneel ééne ons nauwkeurige pl. in Hofdijk, ons voorschlacht door hen gevierd: de Stoppelberg (min VZJ.). Op 5 november (18)63 is er door de zorg van de bezitter van den grond J.W. Gevertzn. Eudegeest, een klein gedenkteeken opgerigt, waarvan de voet .. Mee was van een keerevenement op 't ..berg te .. bij Leiden. De .. de oprigting .. is 't Dagblad van Zuid Ho…