Lust-park vande Vreede tussen de hooge Bondgenooten en de Fransen, geslooten te Utrecht den 11 April en bevestigd den 12 Mey 1713

Vindplaats: Dordrecht, Museum Van Gijn

Abraham Allard, allegory of vanity
Het Hollands Vreede-Vuur-Werk ... in den Haag den 14. Juni 1713 Verbeterd met alle de vera…
Mei
Brief van Kitty Nederkoorn aan F.P. Huygens