Lust-park vande Vreede tussen de hooge Bondgenooten en de Fransen, geslooten te Utrecht den 11 April en bevestigd den 12 Mey 1713

Vindplaats: Dordrecht, Museum Van Gijn