Pieter Jelles Troelstra

Inwijding van het volksgebouw op de Surhuisterveensterheide. Troelstra staat geheel rechts; Jansonius rechts naast de gevel. Zij plus de andere namen van de Commissie staan ook vermeld op de gevelsteen. Van Zutphen staat links in het midden.