Fiom, buro voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap.

De Fiom biedt hulp aan bij zwangerschap en aan alleenstaande ouders. De Fiom is een overkoepelende organisatie voor hulpverlening aan ongehuwde moeders, vrouwen- en kinderbescherming met de daaronder ressorterende bureaus en tehuizen.