Dieselmotoren. 6-cilinder Stork-Hesselman dieselmotor van 375 EPK...

Dieselmotoren. 6-cilinder Stork-Hesselman dieselmotor van 375 EPK bij 375 omwentelingen per minuut, direct gekoppeld met een draaistroomgenerator van ca. 250 KW, bestemd voor eigen stroomopwekking in de weverij van de Fa. Ter Kuile Cromhoff te Enschede.