Ketels. Warmte-uitwisselaars voor het koelwater naar de...

Ketels. Warmte-uitwisselaars voor het koelwater naar de pakkingbussen van de hogedruk turbo-ketelvoedingpompen, geplaatst in het ketelhuis der N.V. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. (Reservoir geen levering.)