Ketels. Twee Stork L.V.W. stoomketels, elk met...

Ketels. Twee Stork L.V.W. stoomketels, elk met een verwarmend oppervlak van 220 m2, stoomdruk 12 kg/cm2, uitgevoerd met watergekoelde roosters en Stork''s mechanische werpstookinrichtingen met kettingaandrijving. Opgesteld bij "Hollandia", Hollandse Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen N.V., Vlaardingen. In totaal staan in dit ketelhuis vier dezer ketels opgesteld.