Ketels. Babcock & Wilcox crossdrum ketel geplaatst...

Ketels. Babcock & Wilcox crossdrum ketel geplaatst bij firma Scholten & Zonen, Enschede, verwarmend oppervlak 328 m2, stoomproductie 16-24 t/h, stoomdruk 31,5 kg/cm2, stoomtemperatuur 415 graden Celsius, Bailey vuurhaard.