Ketels. 78 atmosfeer centrale van de Verenigde...

Ketels. 78 atmosfeer centrale van de Verenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen te Renkum. Spuiontspanner voor continu spuien dser hogedruk ketels.