Ketels. Staatsmijnen, Heerlen, zeven salpeterzuurreservoirs, gemaakt van...

Ketels. Staatsmijnen, Heerlen, zeven salpeterzuurreservoirs, gemaakt van Staybritesteel, ieder reservoir met een inwendige diameter van 2000 mm., en een cilindrische hoogte van 2500 mm.