Ketels. Drie Babcock & Wilcox waterpijpketels, type...

Ketels. Drie Babcock & Wilcox waterpijpketels, type C.T.M., gedeeltelijk gemonteerd in het ketelhuis van de Centrale Mantoeng op Banka, Verwarmend oppervlak van de ketels is 295 m2, stoomdruk is 13 1/2 kg/cm2.