Turbines. Relais-instrument met geopend deksel voor drie-impuls...

Turbines. Relais-instrument met geopend deksel voor drie-impuls voedingregelaar, met aanwijzing en registrering van waterpeil, voedingwaterhoeveelheid en stoomproductie en met telwerk voor woedingwaterhoeveelheid.