Waterturbines. Aanzicht bovenop het centrale turbinedeksel van...

Waterturbines. Aanzicht bovenop het centrale turbinedeksel van de Kaplan-turbine van het stuwcomplex Hagestein. Te zien zijn de 2 beluchtingskleppen die door de regelring worden bediend.