Turbines. Oppervlak condensor, systeem Stork-Delas, v.o. =...

Turbines. Oppervlak condensor, systeem Stork-Delas, v.o. = 1100 m2, behorende totéén van de 10000/13000 KW turbogeneratorinstallaties, geleverd aan de Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen "Laura & Vereniging", Eygelshoven.