Turbines. Inrichting van het automatische regelen van...

Turbines. Inrichting van het automatische regelen van de toe- en afvoer van pakkingsbus stoom, als geleverd van de turbine T.8 en T.10 van Centrale Noord 1, Gemeentelijke Electriciteits Werken, Amsterdam.