Hieronymus in de woestijn

met dank aan: Bruikleen Stichting Lucas van Leyden; Legaat Bierens de Haan, Dr. J.C.J. 1951