Twee scènes uit het leven van de apostelen

uit de serie: Bijbelse voorstellingen